Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurzoruen Funtsaren ondasunak eta eskubideak adjudikatzeko 2022eko deialdia

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren 4543/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 20koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurzoruen Funtsaren ondasunak eta eskubideak adjudikatzeko 2022eko deialdia ezartzen duena.
>> Buletinerako sarbidea

ÚLTIMAS NOTICIAS