I+G ARLOKO

Zein da gure produktuen ingurulo pertzepzioa?

PRODUKTUEN DASTAKETA

 • Zer hautematen da gure produktuan?
 • Nola hobetu dezakegu bezeroak hautemandako kalitatea?
 • Nola alda dezakegu gure produktuaren formulazioa kontsumitzaileentzako erakargarriagoa izateko?
 • Gure produktuko zein ezaugarri baloratzen du gehien bezeroak?

Helburu orokorra produktuaren jarduera frogatzea da, kontsumitzaileak eta entitate adituak erabiliz. Produktuaren ezaugarriak zentzumenen bitartez baloratu eta deskribatzen dira. Modu honetan bi helburu zehatz gara daitezke:

 • Berrikuntzak garatzea.
 • Birformulazioan laguntzea.

 • Partaideak: 3 enpresa gutxienez.
 • Gutxi gorabeherako iraupena: 3-14 egun.

 • Zer hautematen da gure produktuan?
 • Nola hobetu dezakegu bezeroak hautemandako kalitatea?
 • Nola alda dezakegu gure produktuaren formulazioa kontsumitzaileentzako erakargarriagoa izateko?
 • Gure produktuko zein ezaugarri baloratzen du gehien bezeroak?

Helburu orokorra produktuaren jarduera frogatzea da, kontsumitzaileak eta entitate adituak erabiliz. Produktuaren ezaugarriak zentzumenen bitartez baloratu eta deskribatzen dira. Modu honetan bi helburu zehatz gara daitezke:

 • Berrikuntzak garatzea.
 • Birformulazioan laguntzea.

 • Partaideak: 3 enpresa gutxienez.
 • Gutxi gorabeherako iraupena: 3-14 egun.
    

Zer gehiago eskain dezakegu?

PRODUKTUEN GARAPENA

 • Zein beste produktu eskaini dezakegu?
 • Zer produktu ekoiztu dezakegu gure baliabideak erabilita?
 • Produktu eskaintza eguneratzeko beharra al daukagu?
 • Gure eskaintzak elikadurako joerak jarraitzen al ditu?

Helburu orokorra negozio linea berri bat garatzea da produktu berri baten inguruan. Balio gehiago eskeintzea bilatzen da laugarren edo bostgarren gama garatuta. Produktu berriaren bilakaeran ondorengo helburu hauek bete behar dira:

 • Eguneko produktu sorta aztertu eta diagnostikoa egitea.
 • Produktu berri bat garatzea.
 • Partaideak: 3 enpresa gutxienez.
 • Gutxi gorabeherako iraupena: 2-10 hilabete.

 • Zein beste produktu eskaini dezakegu?
 • Zer produktu ekoiztu dezakegu gure baliabideak erabilita?
 • Produktu eskaintza eguneratzeko beharra al daukagu?
 • Gure eskaintzak elikadurako joerak jarraitzen al ditu?

Helburu orokorra negozio linea berri bat garatzea da produktu berri baten inguruan. Balio gehiago eskeintzea bilatzen da laugarren edo bostgarren gama garatuta. Produktu berriaren bilakaeran ondorengo helburu hauek bete behar dira:

 • Eguneko produktu sorta aztertu eta diagnostikoa egitea.
 • Produktu berri bat garatzea.
 • Partaideak: 3 enpresa gutxienez.
 • Gutxi gorabeherako iraupena: 2-10 hilabete.

Nola hobetu dezakegu packaginga?

PACKAGING GARAPENA

 • Gure ontzi edo bilgarrien kostuak gutxita al ditzakegu?
 • Gure packaging erabilpenarekiko eraginkorra al da?
 • Gure packaginga jasangarria al da?
 • Gure producktua aurkezteko era, bat al dator komunikatu nahi dugunarekin?.

Helburu orokorra ontziratze prozesuaren optimizazioa da, kostuen aurrezpena edo erabilpen berriak gauzatuz. Gure helburu orokorraren arabera ondorengo helburuak zehazten dira:

 • Ontziratze prozesua optimizatzea.
 • Packaging berrria garatzea.

 • Partaideak: 3 enpresa gutxienez.
 • Gutxi gorabeherako iraupena: 1-4 hilabete.

 • Gure ontzi edo bilgarrien kostuak gutxita al ditzakegu?
 • Gure packaging erabilpenarekiko eraginkorra al da?
 • Gure packaginga jasangarria al da?
 • Gure producktua aurkezteko era, bat al dator komunikatu nahi dugunarekin?.

Helburu orokorra ontziratze prozesuaren optimizazioa da, kostuen aurrezpena edo erabilpen berriak gauzatuz. Gure helburu orokorraren arabera ondorengo helburuak zehazten dira:

 • Ontziratze prozesua optimizatzea.
 • Packaging berrria garatzea.

 • Partaideak: 3 enpresa gutxienez.
 • Gutxi gorabeherako iraupena: 1-4 hilabete.

GURE MARKET

Produktu berriak garatzen laguntzen dizugu